مطالعات سیاستگذاری انرژی

مطالبی پیرامون سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی

مطالبی پیرامون سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیرامون علل ناکامی های مربوط به تدوین سیاست های جامع انرژی در کشور

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1008153


معرفی موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی دانشگاه تهران

مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی با هدف کلی توسعه فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی در زمینه‌های مختلف برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم انرژی در سطح جهانی و با بهره‌گیری از توانایی‌ها دانشگاه تهران تأسیس شده است. مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی که در این وب سایت به اختصار مؤسسه خوانده می‌شود وابسته به دانشکده فنی دانشگاه تهران می‌باشد و مرکزفعالیت این مؤسسه در تهران است.
موسسه در دو بخش 1- آموزش به منظور انجام امور آموزش جذب هیات علمی و برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی و 2- پژوهش که مشتمل بر چهار زیربخش پژوهشی مستمر می باشد، فعالیت دارد. این چهار بخش عبارتند از:

بخش فن آوری انرژی

بخش مطالعات استراتژیک انرژی

بخش عرضه و تقاضای انرژی

بخش مدلسازی انرژی

در کنار این بخشها بخش پژوهشهای موردی نیز وجود دارد که بصورت مستمر نبوده و بر حسب نیاز نیروهائی جهت تحقیق در باره یک موضوع بخصوص با موسسه همکاری می نمایند.
شورای علمی موسسه که وظیفه اصلی آن مشاوره علمی به ریاست موسسه است نیز در کنار مدیریت پشتیبانی و ارتباطات از دیگر بخشهای موسسه می باشند.

معرفی کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران

کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف کشور با عضویت در شورای جهانی انرژِی به موجب ماده واحده 11/2/1346  و استمرار این عضویت طبق ماده واحده مصوب 26/1/1365 تحت ریاست وزیر نیرو فعالیت می نماید. کمیته دارای دبیرخانه ای می باشد که در وزارت نیرو مستقر بوده و زیر نظر دبیر کمیته اداره می شود، کلیه امور اداری، مکاتبات، بایگانی اسناد و سوابق و  هماهنگی جلسات هیات اجرایی و کلیه امور کمیته های فنی و تخصصی توسط دبیرخانه انجام خواهد شد. کمیته ملی انرژی برای بهره وری بیشتر و ارتقای سطح پاسخگویی و اطلاع رسانی به صورت پل ارتباطی بین شورای جهانی انرژی و اعضا بوده و جلسات و نشست هایی را برای این اعضا جهت رفع ابهامات و پاسخگویی به سوالات مطرح شده برگزار می کند. کمیته ملی انرژی عهده دار برگزاری همایش های بین المللی انرژی در کشور می باشد و با نقش حمایتی خود از سازمانها و موسسات بخش انرژی کشور جهت ارتقا سطح علمی، فرهنگی، ارتباطی و ... متخصصان، کارشناسان اقدام به حمایت از این سازمانها در برگزاری همایشها و نمایشگاه های مربوط به انرژی می نماید. همچنین در راستای ارتقا سطح علمی و رشد و شکوفایی خلاقیت متخصصان حوزه انرژی، با توجه به اهمیت راهبردی انرژی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی، نشست های فصلی خود را با توجه به مسائل کشور و مباحث مهم بین المللی برگزار می نماید. کمیته ملی انرژی ایران با ارتباط مستمر با شورای جهانی انرژی و کمیته های ملی کشورهای عضو زمینه های لازم جهت حضور نمایندگان کمیته ملی انرژی در صحنه های بین المللی و به ویژه ارائه نظرات و تصمیم گیری در سطح جهانی در بخش انرژی را فراهم می آورد. از دیگر فعالیتهای کمیته ملی انرژی، ارتباط با متخصصان، کارشناسان و ... بخش انرژی برای ایجاد مرکزی جهت تبادل اطلاعات می باشد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره مسائل اساسی بخش انرژی

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره مسائل اساسی بخش انرژی با عنوان "راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی بخش انرژی و نقش مجلس شورای اسلامی"از لینک زیر قابل دریافت است.

http://rc.majlis.ir/fa/report/download/964250

معرفی نشریه

مجله پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی

http://www.epprjournal.ir/